Η μηχανική είναι το πεδίο των επιστημών της μηχανικής, που
σχετίζεται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση
κτιρίων, φραγμάτων, γεφυρών, σηράγγων, αυτοκινητοδρόμων και
άλλων κατασκευών με τη χρήση νόμων φυσικής, μαθηματικών
εξισώσεων και θεωριών της μηχανικής.

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους
(εμπειρογνωμοσύνη, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό) για να
ολοκληρώσουν το έργο στο δεδομένο χρονικό διάστημα
λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, τις δαπάνες, τα περιβαλλοντικά
ζητήματα και τους φυσικούς κινδύνους του έργου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΓΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να κάνει τις
ακόλουθες εργασίες:

Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΚΤΩΡ – HOCHTIEF
ΕΡΓΟ ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑ Α.Ε.
CAFE GOSSIP / ΒΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΙΚΖΑΣ Α.Ε.
Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ) 
ΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΠΑΜΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΕ
ΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ / ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ – ΝΤΡΑΧΑΣ Ο.Ε.
ΕΠΙΠΛΑ XLF / ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / Ι. ΜΠΙΣΙΛΚΑΣ – Χ. ΜΠΙΣΙΛΚΑΣ Ο.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΚΤΩΡ – HOCHTIEF
ΕΡΓΟ ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΨΥΠΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΣΤΙΑ ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΑΠΟΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΙΣΜΟΥ