Πληροφορίες

ΣΠΟΥΔΕΣ

UNIVERSITY OF GLASGOW UK
UNIVERSITY OF LEEDS UK
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ / MASTER DEGREE MSc
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / INFRASTUCTURE ASSET MANAGEMENT