Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Αποτύπωση Κτιρίων – Αγροτεμαχίων – Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τοπογραφικά διαγράμματα επί ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ.) εντός και εκτός ζώνης και πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αυτά απαιτούνται. Ενδεικτικά, τα τοπογραφικά διαγράμματα μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη μεταβίβαση ακινήτων (αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές και κάθε άλλου είδους εκποιήσεις ακινήτων), σε περιπτώσεις ιδιωτικής πολεοδόμησης, ή ακόμη και κατάτμησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων, κατά τη διαδικασία ρύθμισης, τακτοποίησης και αναλογισμού αυθαιρέτων, καθώς και για τις περιπτώσεις υποβολής συναινετικών αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων από όμορους ιδιοκτήτες.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στοιχείων του προς εξέταση ακινήτου (μορφολογία, υψομετρικά δεδομένα, καμπυλότητες, φυσικά στοιχεία, πρανή, ρέματα κλπ.), παντός είδους μετρήσεις, ακριβή σχεδιασμό και αποτύπωση όλων των κτισμάτων επί του ακινήτου (κτίρια, κατασκευές, τοιχία, δρόμοι, περιφράξεις κλπ.), πλήρεις φωτογραφικές αποτυπώσεις, έλεγχο της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ακινήτου και σχετική Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού που έχει αναλάβει τη σχετική διαπίστωση, φυσικά και τεχνητά υπερκείμενα που παρατηρούνται εντός των όμορων ακινήτων, αποτύπωση των στοιχείων των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.), καθώς και των γραμμών υψηλής τάσης που διέρχονται από το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου.