Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών – μελετών (ΠΕΑ) για κτιριακές δομές και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Εγγεγραμμένος στο μητρώο Ενεργειακών επιθεωρητών.

Επί τόπου έλεγχος και αποτύπωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών μιας κτιριακής δομής καθώς και αποτύπωση έμμεσων παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή κατάσταση μιας δομής.

Έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) για ενοικίαση – συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου – έκδοση ταυτότητας ακινήτου – σύνταξη αίτησης με ΠΕΑ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ.