Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Μηχανικός Υγείας και Ασφάλειας

Μηχανικός Υγείας και Ασφάλειας στο έργο ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην Κεντρική Ελλάδα.

Υπεύθυνος για την παροχή μέτρων υγείας και ασφάλειας σε περιβάλλον εργασίας.

Υποστήριξη προσωπικού με τον εντοπισμό περιβαλλοντικών πτυχών και τον καθορισμό των στόχων και στόχων του έργου.

Προσδιορισμός και αξιολόγηση της ασφάλειας και των κινδύνων στο περιβάλλον εργασίας.

Ανάπτυξη διαδικασιών , μεθόδων και προγραμμάτων ελέγχου κινδύνων.

Προτείνετε λύσεις σε ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση.

Συμβουλές εντοπισμού με διάφορους τρόπους ελέγχου πιθανών απειλών

Παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων ασφαλείας σύμφωνα με σχέδια και στόχους.

Παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιώντας συστήματα υπολογιστών και υπολογιστικά φύλλα.

Σχέδια συντήρησης και διαχείρισης του εξοπλισμού και τις διαδικασίες που σχετίζονται με κάθε έργο υγείας και ασφάλειας.

Προτείνετε διάφορες προληπτικές μεθόδους και πρακτικές όπως ανακύκλωση, διάθεση απορριμμάτων, έλεγχος ρύπανσης κ.λπ. και ελέγξτε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου κινδύνων.

Προετοιμάστε μελλοντικά σχέδια ασφάλειας βάσει προηγούμενων εμπειριών και γεγονότων.