Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Σχεδιασμός και παρακολούθηση έργων – Μελέτη Επίβλεψη Κατασκευή

Μελέτη 

Ανάληψη μελέτης τεχνικών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και την πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.

Επίβλεψη

Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορούν να ανακύψουν ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και ν’ αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθ’ όλα αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού – ο οποίος, άλλωστε, αναλαμβάνει την ευθύνη. Απαιτείται μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, έτσι ώστε να διαφυλάττουμε το επίπεδο της εργασίας μας, αλλά και τον τελικό χρήστη, σεβόμενοι την προτίμηση και εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και την επιστημονική μας επάρκεια και γνώση.

Κατασκευή

Δυνατότητα Ανάληψης έργων με υπευθυνότητα, συνέπεια και ποιότητα εκτέλεσης.