Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Σύνταξη μελετών και τεχνικών αναφορών

Δυνατότητα σύνταξης όλων των απαιτούμενων μελετών και τεχνικών αναφορών που απαιτούνται σε όλα τα στάδια ενός τεχνικού έργου. Μελέτες για την έκδοση αδειών καθώς και τεχνικές αναφορές και μελέτες που αποτυπώνουν υφιστάμενη κατάσταση ενός τεχνικού έργου που χρήζει παρέμβασης.