Ευαγγελος φαναρας πολιτικος μηχανικος λαρισα

Τεχνικός Έλεγχος | Επί τόπου επιθεώρηση κτιρίων και δομών για έλεγχο και εκτίμηση της κατασκευής (συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση, κατεδάφιση )

Ο Τεχνικός Έλεγχος  αποτελείται από μια σειρά μεμονωμένων εκθέσεων, κάθε μία από τις οποίες αφορά σε διαφορετικό αντικείμενο ενός έργου. Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, η κάθε μεμονωμένη έκθεση περιλαμβάνει τα πορίσματα έρευνας και ανάλυσης για οποιοδήποτε ή όλα τα παρακάτω θέματα:

Έκθεση Πολεοδομικού Ελέγχου

  • Πολεοδομικά Θέματα
  • Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα
  • Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
  • Δεσμεύσεις : Περιβαλλοντικές , Δασαρχείου , Αρχαιολογίας

 

Ποιοτικός έλεγχος Οικοδομικών στοιχείων 

  • Αξιολόγηση της ποιότητας κατασκευής.
  • Εκτίμηση του χρόνου ζωής του βασικού εξοπλισμού.
  • Έλεγχος ύπαρξης απαιτούμενων πιστοποιητικών και αδειοδοτήσεων

 

Περιβαλλοντικός Έλεγχος

  • Εντοπισμός σημαντικών προβλημάτων/βλαβών, προτάσεις αντιμετώπισής τους και εκτίμηση του κόστους αποκατάστασής τους.

 

Έλεγχος Στατικών Μελέτών

  • Έλεγχος αποκλίσεων από εγκεκριμένη μελέτη
  • Έλεγχος στατικής επάρκειας φέροντος οργανισμού με εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος ( πυρηνοληψία, τοπικές διερευνητικές τομές κλπ)